Co to jest technologia lean i z czym to się je?

 Dynamiczny rozwój przemysłu  spowodował, iż  potrzebne stały się  modyfikacje w  sposobach zarządzania  zakładami produkcyjnymi oraz  pracującymi w nich ludźmi. Lean  production to jedna z takich  doktryn ekonomicznych. Jej  misją jest zwiększenie efektywności  produkcji i czynności z nią związanych w danym  przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta  ma swoje korzenie w Japonii,  często odwołującej się do szeroko  pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy  do czynienia z  minimalizowaniem wszelkich czynności  wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a  równocześnie całkowicie  niepotrzebnych.  Nadrzędnym  zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem  zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i  eksploatowanych  surowców.  Skorzystanie z technik lean management  stwarza  możliwość   zdobycia takich  korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w  firmie  zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co  interesujące  sposoby działania z  zakresu lean management mogą być  implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej  rozmiarów. To, co  jest najistotniejsze to  sprawność  dokonania oceny, które czynności  są niepotrzebne dla firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *