Co to jest technologia lean i z czym to się je?

 Dynamiczny rozwój przemysłu  spowodował, iż  potrzebne stały się  modyfikacje w  sposobach zarządzania  zakładami produkcyjnymi oraz  pracującymi w nich ludźmi. Lean  production to jedna z takich  doktryn ekonomicznych. Jej  misją jest zwiększenie efektywności  produkcji i czynności z nią związanych w danym  przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta  ma swoje korzenie w Japonii,  często odwołującej się do szeroko  pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy  do czynienia z  minimalizowaniem wszelkich czynności  wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a  równocześnie całkowicie  niepotrzebnych.  Nadrzędnym  zadaniem „szczupłego zarządzania” jest zatem  zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i  eksploatowanych  surowców.  Skorzystanie z technik lean management  stwarza  możliwość   zdobycia takich  korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w  firmie  zazwyczaj ulegają poprawie. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co  interesujące  sposoby działania z  zakresu lean management mogą być  implementowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej  rozmiarów. To, co  jest najistotniejsze to  sprawność  dokonania oceny, które czynności  są niepotrzebne dla firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *